fbpx

Vi tager rejsen sammen

Således kunne et typisk forløb med Efterskolementor se ud.
1: Forår
Intromøde
Vi mødes fysisk på jeres skole og snakker forløbet igennem. Her får I præsenteret de erfaringer, der er dannet over det seneste årti. Alt efter om årets fysiske materiale (flyers/plakater) er klar, vil I modtage dette allerede her.
2: Tidlig sommer
Mentorer
Når jeres mentorer er valgt, bliver de hjulpet ind på appen så de kan påbegynde opsætning af deres mentorprofiler.
3: Sommer
Opstartsplan for skolestart
Her indskærper vi planen for, hvordan I får den bedste start på skoleåret med mentorerne og deres tilstedeværelse.
4: Skolestart
Først uge på skolen
Her følger vi jer nøje, da første uge er essentiel for, om mentor-tilgangen bliver en naturlig del af hverdagen for jeres elever.
5: Før/efter efterårsferien
Statusmøde
Et onlinemøde hvor vi drøfter, hvordan tingene opleves hos jer, jeres mentorer, på skolen samt statistik for brug af appen. Her også plan for skolens mørkeperioder.
6: Løbende
Rapportering og evaluering
Jeg sender jer løbende en rapport over statistik for brug af appen. Henad foråret laver vi en samlet evaluering.

Hør mere

Efterskolementor
Et produkt af
Lighthouse Digital ApS

AI Innovation House

Innovations Allé 3,
7100 Vejle

CVR: 43849492
Hør mere
på et møde